BREU RESUM D’UN BREU PLENARI I COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN.

BREU PLENARI. Resum

Ahir va tindre lloc un plenari quasi purament tècnic on es van aprovar i donar compte d’algunes qüestions purament administratives. Després es va presentar una moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies contra la corrupció que en la Junta de Portaveus prèvia vam fer institucional.

Poca cosa a destacar donat que només van prendre la paraula l’Alcalde en nom de l’equip de govern PSPV – Compromís i els portaveus d’AVANT i C’s, que sembla tenen necessitat de certa rellevància i mai deixen passar l’oportunitat de donar-nos la seua visió del món.

Per cert que al senyor portaveu de C’s li recomanaria que abans d’atrevir-se, dins el plenari, a fer valoracions sobre planes de facebook personals d’altres regidors li donara una bona ullada a la pròpia plana del col·lectiu local del seu partit.

Sembla que darrerament, bona part de l’oposició, a falta d’arguments polítics o crítiques a la gestió de l’equip de govern, es dediquen a furgar fotos o comentaris en perfils privats d’internet o a inventar conspiracions de silenci dins l’Ajuntament.

A falta de circ bé està un poc de cine fantàstic, deuen pensar. Vorem que és lo següent.

Lamentablement crec no és això el que ens demanda la ciutadania.

Fer política ha de ser estar al costat de les persones i els seus problemes, gestionar eficaçment els recursos dels que es disposa i actuar a peu de carrer. No romandre en l’espai virtual de les xarxes socials generant crispació, on no n’hi ha, per tal de cercar un miserable rèdit polític que no es pot traure d’altre lloc que no siga això, el món virtual per no dir inventat.

No obstant això, personalment m’alegre que em critiquen per estes coses del facebook. Serà que en la gestió i el treball real no troben d’on agafar-se.

David Ramon.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament d’Albal.

____________________________________________________________

 

El comunicat que ve ara és en resposta a la carta que anit van fer pública els grups de l’oposició.

Un escrit farcit de mentides i demagògia. Altra mostra de l’alt nivell d’histèria col.lectiva política que els porta, en ocasions com esta, a sobrepassar la línia que delimita la normal sobreactuació del comportament més ridícul. Com quan afirmen sense el menor rubor que se’ls va vetar la possibilitat de parlar amb els directors d’escola. Tot un disbarat si atenem a que estos son càrrecs de la comunitat educativa depenents de la Conselleria d’Educació i que, inclòs dins el seu àmbit, tenen la suficient autonomia i capacitat de decisió.

Altre exemple de la falta de informació, el poc rigor i la tàctica del “tot es val” en que s’ha convertit darrerament la línia d’acció política conjunta de l’oposició.

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE L’EQUP DE GOVERN D’ALBAL. 19/02/16

Respecte al recent comunicat remès per alguns grups polítics municipals, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Albal vol fer les següents puntualitzacions:

1- En la passada comissió informativa del 15 de febrer a la qual fa al·lusió l’escrit remès als mitjans de comunicació, des de l’alcaldia se’ls va recordar als regidors de la corporació –alguns d’ells sense experiència en gestió municipal- que segons estableix la normativa Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per a qualsevol sol·licitud d’informació concreta dels expedients administratius s’haurà de realitzar per escrit a alcaldia a través de la secretaria general de l’ajuntament.

2- No obstant açò, els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (Tresorera, Interventora i Secretària), així com els secretaris de les diferents comissions informatives estan a la disposició dels membres de la corporació, especialment per a allò amb concerneix a la documentació tractada en els plens municipals.

3- L’equip de govern local seguirà treballant per l’absoluta transparència de la gestió municipal, com demostra la recent posada en funcionament del Portal de la Transparència i altres mesures encaminades a aquesta fi.

4- L’ordenació i el compliment de la normativa en matèria de consulta dels expedients administratius per part de qualsevol regidor no menyscaben l’absoluta transparència de la institució, sinó que garanteix el correcte lliurament de la informació sol·licitada a través de secretaria municipal.

5- El comentari realitzat en la comissió informativa solament pretén aclarir aquests procediments de sol·licitud d’informació, que s’han hagut de recordar als regidors després de la queixa d’alguns funcionaris a alcaldia.

6- En cap cas, com a marca el sentit comú, l’alcalde ha prohibit parlar als regidors amb ningú, ni molts menys amb persones alienes a les competències d’un ajuntament, com els directors dels col·legis com indica en els seus escrits.

7- L’equip de govern lamenta la falta de rigor i ètica als membres de la corporació que no formen part de l’equip de govern, que únicament treballen per a tractar de fer notícies negatives del funcionament de l’ajuntament d’Albal, sense aportar cap mesura coherent per al bon funcionament de la institució de tots els albalencs, sense pensar en el conjunt dels treballadors municipals ni de la major operativitat de l’ajuntament en benefici dels ciutadans d’Albal.

 

 

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE ALBAL. 19/02/16

Respecto al reciente comunicado remitido por algunos grupos políticos municipales, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albal quiere hacer las siguientes puntualizaciones:
1- En la pasada comisión informativa del 15 de febrero a la que hace alusión el escrito remitido a los medios de comunicación, desde la alcaldía se les recordó a los concejales de la corporación –algunos de ellos sin experiencia en gestión municipal- que según establece la normativa Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, para cualquier solicitud de información concreta de los expedientes administrativos se deberá realizar por escrito a alcaldía a través de la secretaría general del ayuntamiento.

2- No obstante, los funcionarios con habilitación de carácter nacional (Tesorera, Interventora y Secretaria), así como los secretarios de las diferentes comisiones informativas están a disposición de los miembros de la corporación, especialmente para aquello con concierne a la documentación tratada en los plenos municipales.
3- El equipo de gobierno local seguirá trabajando por la absoluta transparencia de la gestión municipal, como demuestra la reciente puesta en funcionamiento del Portal de la Transparencia y otras medidas encaminadas a este fin.
4- La ordenación y el cumplimiento de la normativa en materia de consulta de los expedientes administrativos por parte de cualquier concejal no menoscaban la absoluta transparencia de la institución, sino que garantiza la correcta entrega de la información solicitada a través de secretaría municipal.
5- El comentario realizado en la comisión informativa solo pretende aclarar estos procedimientos de solicitud de información, que se han tenido que recordar a los concejales tras la queja de algunos funcionarios a alcaldía.
6- En ningún caso, como marca el sentido común, el alcalde ha prohibido hablar a los concejales con nadie, ni muchos menos con personas ajenas a las competencias de un ayuntamiento, como los directores de los colegios como indica en sus escritos.
7- El equipo de gobierno lamenta la falta de rigor y ética a los miembros de la corporación que no forman parte del equipo de gobierno, que únicamente trabajan para tratar de hacer noticias negativas del funcionamiento del ayuntamiento de Albal, sin aportar ninguna medida coherente para el buen funcionamiento de la institución de todos los albalenses, sin pensar en el conjunto de los trabajadores municipales ni de la mayor operatividad del ayuntamiento en beneficio de los ciudadanos de Albal.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *