Resposta al rePPlà i una cançoneta ;-)

Primer cal que posem en valor l’atenció que em presten i la notorietat que això ens dóna. Si el PP d’Albal considera que som l’enemic a batre deu ser que a Compromís estem fent les coses bé, el pitjor seria que ens afalagaren.
Vaja per davant el meu més sincer agraïment.

 

Respecte al que diuen, com sol ser habitual fent servir mitges veritats i algunes mentides, faré un parell d’aclariments i donaré els enllaços per a què qui vulga comprove de què es parla.

 

Parem primer atenció a l’intent de mediatitzar, amb menció dels vots rebuts, la nostra representativitat o influència al govern local. Cosa que desmenteixen quan fan servir quasi la meitat de l’extensió total del pamflet per tal d’atacar-nos. No serem tan poca cosa, sembla.


Respecte a la festa de Sant Antoni. No vaig enviar ningú a batejar sinó, clarament en to de broma, vaig fer menció que anaren a beneir-se. Evidentment no es va entendre com a tal broma i al mateix moment vaig demanar disculpes a tots aquells que s’havien pogut sentir ofesos. “Mea culpa”

Encara espere que és disculpen alguna vegada per totes les perles dedicades a la meua persona que a les seues xarxes emparen o expressen alguns partits de l’oposició: venut, apesebrat, catalanista traïdor, a vegades titella o instigador de maldats i un molt llarg etc. que m’estime més no reproduir.


Lo de comptar bitllets, adreçat al PP, ja ho diuen ells mateix:

“…empezamos no votando a favor una moción pactada”

millor que s’ho mireu ací

i cadascú que traga les seues pròpies conclusions.


Per a acabar, altra vegada, els diners. O millor dit, la seua obsessió amb el que guanyen els altres.
El que cobrem cadascú dels grups municipals – en raó a les assistències a comissions i plenaris – és públic i verificable ací:

https://www.albal.es/albal_val/ayuntamiento/transparencia.asp

Fem la comparativa. En el que va de legislatura, en indemnitzacions, hem costat a l’erari públic:

C. Compromís  7.400 euros
P. Popular         6.468 euros

que no és una gran diferència si atenem que Compromís participa i gestiona una de les àrees de govern, amb el que això implica en hores de dedicació i responsabilitat, que altres regidors no tenen.

De fet, és molt estrany veure cap regidor del PP per l’ajuntament quan no es cobra.

La cosa canvia si afegim el que rebem com a subvenció els diferents grups

C. Compromís   1.288 euros
P. Popular          2.296 euros

Si obviem el temps dedicat – molt sovint furtat de la pròpia vida familiar i personal – a més de la responsabilitat que implica governar, i fem un sa exercici d’empatia, és pot pensar que els 8.688 euros que ha costat Compromís a l’Ajuntament són molts diners.

Però, que pensar dels 8.764 euros que hem pagat al grup popular per vindre quatre ratos a preguntar quant cobrem els altres?


 

 

Al remat no sé ben bé que molesta més a l’autor de l’escrit, el que jo cobre per participar del govern, i en qualitat de grup unipersonal tindre que anar a totes les comissions, o haver de repartir-se els diners que reb el PP amb els seus companys.
O potser s’han deixat la doctrina lliberal per abraçar el Marxisme i consideren que tots hem de cobrar el mateix, els que treballem més i els que no?.


 

Que no, que el dimoni ja no ens fa por…

«i han molts que porten banyes tiroram
quants diners guanyes ram tiroram
quants diners tens tiroram tam tam
quants diners guanyes»


«Que són molts els que volen tiroram
que el foc s’apague ram tiroram
que cadascú tinga lo que és d’ell»

Al tall, en casa del dimoni.

 

David Ramon.

Regidor per Compromís a l’Ajuntament d’Albal.

  

 


Lo primero es poner en valor la atención que me prestan y la notoriedad que esto nos da. Si el PP de Albal considera que somos el enemigo a batir debe de ser que en Compromís estamos haciendo las cosas bien, lo peor sería que nos halagaran.
Vaya por delante mi más sincero agradecimiento.


 

Al respecto de lo que dicen, como suele ser habitual usando medias verdades y alguna que otra mentira, haré un par de aclaraciones y daré los enlaces para que quien quiera compruebe con sus propios ojos de que se trata.

Primero prestemos atención al intento de mediatizar, con mención a los votos recibidos, nuestra representatividad o influencia en el gobierno local. Cosa que desmienten cuando usan casi la mitad de la extensión total del panfleto para atacarnos.
No seremos tan poca cosa, parece.


 

Al respecto de la fiesta de Sant Antoni. No envié a nadie a bautizar sino, claramente en tono en broma, hice mención que fueran a bendecirse. Evidentemente no se entendió como tal broma y en el mismo momento pedí disculpas a todos aquellos que se habían podido sentir ofendidos. “Mea culpa”
Todavía espero que se disculpen alguna vez por todas las perlas dedicadas a mi persona que en sus redes amparan o expresan algunos partidos de la oposición: vendido, apesebrado, catalanista traidor, en multitud de ocasiones títere o instigador de maldades y un muy largo etc que prefiero no reproducir.


 

Lo de contar billetes dirigido al PP, ya lo dicen ellos mismos: “…empezamos no votando a favor de una moción pactada”

mejor lo miráis aquí:

y cada cual que saque sus propias conclusiones.


 

Para acabar, otra vez, el dinero. O mejor dicho, su obsesión con lo que ganan los demás.
Lo que cobramos cada cual de los grupos municipales – en razón a las asistencias a comisiones y plenarios – es público y verificable aquí:

https://www.albal.es/albal_val/ayuntamiento/transparencia.asp

Hagamos la comparativa. En lo que va de legislatura, en indemnizaciones hemos costado al erario público:

C. Compromís  7.400 euros
P. Popular        6.468 euros

que no es una gran diferencia si atendemos a que Compromís participa y gestiona una de las áreas de gobierno, con lo que esto implica en horas de dedicación y responsabilidad, que otros concejales no tienen.

De hecho, es muy extraño ver a los concejales del PP por el ayuntamiento cuando no se cobra.

La cosa cambia si añadimos lo que recibimos como subvención los diferentes grupos

C.Compromís  1.288 euros
P. Popular        2.296 euros

Si obviamos el tiempo dedicado – muy a menudo hurtado de la propia vida familiar y personal – además de la responsabilidad que implica gobernar, y hacemos un sano ejercicio de empatía, es fácil pensar que los 8.688 euros que ha costado Compromís al Ayuntamiento es mucho dinero.

Pero, que pensar de los 8.764 euros que hemos pagado al grupo popular por venir cuatro ratos a preguntar lo que cobramos los demás?.


Al final no se muy bien que molesta más al autor del escrito, lo que yo cobro por participar del gobierno y, en calidad de grupo unipersonal tener que ir a todas las comisiones, o tener que repartirse el dinero que recibe el PP con sus compañeros.
O quizás han abandonado la doctrina liberal para abrazar el comunismo y consideran que todos deben de cobrar lo mismo, los que trabajen más i los que no.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *