Informació general i del Ple de 21/04/16

Ahir vam tindre una d’eixes sessions de Ple plenament tècnica, amb molta gestió i reglamentació i poca càrrega política.

De fet ni tant se val vaig intervenir.

 

Així és que, ja que no puc dir massa coses de lo d’ahir, aprofitaré esta xicoteta comunicació per a informar del que Compromís per Albal està fent des de la delegació de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana.

Com bé sabreu tots esta setmana es celebra el dia del llibre i, alhora, el quart centenari de la mort de Miguel de Cervantes. Des de l’àrea de Cultura volem aprofitar l’ocasió per a celebrar-ho a la Plaça del Jardí amb un mercadet solidari de llibres, animació infantil entre les 11 i les 14 hores i la lectura pública i oberta a tota la ciutadania d’El Quixot, que tindrà lloc a les 12 del migdia. Esperem la major assistència de públic, cal donar suport a aquest tipus d’iniciatives culturals i solidàries. També s’ha tancat el cicle de concerts de l’ermita de Santa Anna i algunes activitats incloses al calendari festiu de Juliol.

Des de l’àrea de Joventut portem setmanes treballant per a celebrar al costat dels nostres conciutadans més joves el final de curs, amb una jornada de dissabte plena d’activitats al Casal Jove, des del matí fins a la nit, com son diverses xarrades, tallers i exposicions, així com demostracions i col·laboracions d’algunes associacions del poble. Acabarem la jornada amb un sopar de cassoleta (“de sobaquillo”) organitzat pels festers de Santa Anna i un gran concert de cloenda on participarà el grup de joves del poble “Limerence” i altre grup convidat de música en valencià. Esperem tindre-ho tot enllestit al llarg de les setmanes vinents i poder informar amb més concreció.

Des de l’àrea de Participació Ciutadana tampoc se’m estat quiets i també tenim molt avançat l’esborrany del reglament de Participació Ciutadana i Pressupostos Participatius del nostre poble. Dilluns que ve tenim prevista una comissió informativa, de caràcter extraordinari, en la que discutirem les esmenes presentades per alguns grups de l’oposició i provarem d’integrar-ne al text tantes com siga possible per tal d’enriquir-lo i tramitar-lo amb el més gran consens.

A banda de tot el que he comentat abans, treballem amb els companys de govern en multitud d’altres xicotetes, però en cap cas menys importants, gestions diàries que també requereixen una atenció constant i superar els entrebancs que la maleïda Llei d’Estabilitat Pressupostària del senyor Montoro ens presenta quant a manca de personal tècnic i administratiu. Vaja des d’ací el meu agraïment a tots els tècnics i administratius de l’Ajuntament d’Albal pel treball que realitzen, a pesar de sofrir en primera persona aquesta manca de personal.

Altra qüestió en la qual estic personalment implicat i per la qual des del primer minut de la legislatura hem apostat clarament des de Compromís per Albal és l’impuls per a buscar fórmules de col·laboració amb poblacions veïnes com Catarroja, Beniparrell o Alcasser i que desitgem, més prompte que tard, que comencen a donar els seus fruits en forma de projectes compartits en diferents àmbits.

 

En definitiva molt de treball i una tasca constant de gestió, des del més menut fins als grans esdeveniments. Una lluita constant que absorbeix temps i energia que, a pesar que en alguns moments quasi em supera, anímicament té molt d’apassionant i profitosa. Una tasca que sense la col·laboració de la família, els companys de govern i molt especialment de la gent del col·lectiu de Compromís per Albal no podria realitzar amb la mateixa entrega. Gràcies.

 

David Ramon Guillen

Regidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayer tuvimos una de esas sesiones de Pleno plenamente técnica, con mucha gestión y reglamentación y poca carga política.

De hecho ni fue necesario intervenir.

Así es que, puesto que no puedo decir demasiadas cosas de lo de ayer, aprovecharé esta pequeña comunicación para informar de lo que Compromís por Albal está haciendo desde la delegación de Cultura, Juventud y Participación Ciudadana.

 

Cómo bien sabréis todos esta semana se celebra el día del libro y, a la vez, el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Desde el área de Cultura queremos aprovechar la ocasión para celebrarlo en la Plaza del Jardín con un mercadito solidario de libros, animación infantil entre las 11 y las 14 horas y la lectura pública y abierta a toda la ciudadanía de Don Quijote, que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Esperamos la mayor asistencia de público, hay que apoyar a este tipo de iniciativas culturales y solidarias. También se ha cerrado el ciclo de conciertos de la ermita de Santa Anna y algunas actividades incluidas al calendario festivo de Julio.
Desde el área de Juventud traemos semanas trabajando para celebrar junto a nuestros conciudadanos más jóvenes el final de curso, con una jornada de sábado llena de actividades al Casal Joven, desde la mañana hasta la noche, como sueño diversas charlas, talleres y exposiciones, así como demostraciones y colaboraciones de algunas asociaciones del pueblo. Acabaremos la jornada con una cena de sobaquillo organizado por los festeros de Santa Anna y un gran concierto de conclusión donde participará el grupo de jóvenes del pueblo “Limerence” y otro grupo invitado de música en valenciano. Esperamos tenerlo todo terminado a lo largo de las semanas próximas y poder informar con más concreción.
Desde el área de Participación Ciudadana tampoco se me sido quietos y también tenemos muy avanzado el borrador del reglamento de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos de nuestro pueblo. El próximo lunes tenemos prevista una comisión informativa, de carácter extraordinario, en la que discutiremos las enmiendas presentadas por algunos grupos de la oposición y probaremos de integrar al texto tantas como sea posible para enriquecerlo y tramitarlo con el más grande consenso.
Además de todo el que he comentado antes, trabajamos con los compañeros de gobierno en multitud otras pequeñas, pero en ningún caso menos importantes, gestiones diarias que también requieren una atención constante y superar las trabas que la maldita Ley de Estabilidad Presupuestaria del señor Montoro nos presenta en cuanto a carencia de personal técnico y administrativo. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos los técnicos y administrativos del Ayuntamiento de Albal por el trabajo que realizan, a pesar de sufrir en primera persona esta carencia de personal.
Otra cuestión en la cual estoy personalmente implicado y por la cual desde el primer minuto de la legislatura hemos apostado claramente desde Compromiso por Albal es el impulso para buscar fórmulas de colaboración con poblaciones vecinas como Catarroja, Beniparrell o Alcasser y que deseamos, más pronto que tarde, que empiezan a dar sus frutos en forma de proyectos compartidos en diferentes ámbitos.

En definitiva mucho trabajo y una tarea constante de gestión, desde el más *menut hasta los grandes acontecimientos. Una lucha constante que absorbe tiempo y energía que, a pesar de que en algunos momentos casi me supera, *anímicament tiene mucho de apasionante y provechosa. Una tarea que sin la colaboración de la familia, los compañeros de gobierno y muy especialmente de la gente del colectivo de Compromís por Albal no podría realizar con la misma entrega. Gracias.

David Ramon Guillen

Regidor.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *